Jdi na obsah Jdi na menu
 

Jezuitská kolej: přestavba začala

 V Jezuitské koleji v Kutné Hoře začaly už stavební práce. Severní křídlo spolu s okolními zahradami se začalo měnit k nepoznání. Zahájení plánované rekonstrukce této významné kulturně - historické budovy se účastnil středočeský hejtman David Rath. 

Přestavba  historických objektů areálu bývalé Jezuitské koleje v Kutné Hoře má přispět zejména rozvoji cestovního ruchu. Objekt Jezuitské koleje je totiž nejvýznamnější jezuitskou kolejí u nás, a je dokladem ranně barokní architektury a vlivu italských mistrů na našem území. Z tohoto titulu byl objekt prohlášen národní kulturní památkou a památkou zapsanou na seznamu kulturního světového dědictví UNESCO.

Severní křídlo objektu bývalé Jezuitské koleje 

Poslední zatím nezrekonstruovanou částí hlavní budovy je Severní křídlo bývalé Jezuitské koleje. Jedná se o třípodlažní objekt s podkrovím, který má nově zajišťovat zázemí pro potřeby cestovního ruchu. V zrekonstruovaných prostorách vzniknou například výstavní plochy, volný multifunkční prostor využitelný pro doplňkové výstavy, workshopy, výukové programy a různé doprovodné akce.

Zahrada 

V plánu je vytvořit volné trávníkové plochy určené pro různé aktivity. Propojí se známé nebo existující historické struktury s prvky novými, současnými. Jedná se např. o přírodní amfiteátr nebo vodní schody. 

Součástí zahrad bude i výsadba ukázkové vinice, s použitím u nás již téměř zapomenuté odrůdy v kombinaci s nově vyšlechtěnými sortami.V zahradách dále bude vyhlídka směrem k chrámu svaté Barbory. Další a zároveň nejrozsáhlejší částí navrhované revitalizace je tzv. městský park, který bude mít charakter reprezentační a relaxační zeleně. 

 Objekt bývalé štábní budovy v zahradách areálu 

Dále je v zahradách jezuitské koleje objekt bývalé štábní budovy, nejstarší stavbou v areálu, která je výjimečná renesančními hřebínkovými klenbami a unikátní dochovanou Ránkovou konstrukcí krovu. V přízemí bude navržena výstava o historii pěstování vína v Kutné Hoře, doplněná degustačním prostorem a malou restaurací. Historické sklepení objektu bude využito jako vinný sklípek. Ve zbylých podlažích jsou navrženy především konferenční prostory.

 Objekt restaurátorských dílen 

Objekt restaurátorských dílen Národního památkového ústavu na nádvoří nepotřebuje větší rekonstrukci, v plánu je pouze oprava fasády a oken.

 

Zdroj: www.stredocech.cz