Jdi na obsah Jdi na menu
 

Otevřený dopis Ing. Petru Bendlovi

4. 12. 2007

Otevřený dopis Ing. Petru Bendlovi

 

 

Privatizovat  ve zdravotnictví - ano či ne? Tato otázka vyvolává tolik polemik,že bych  Vám rád  sdělil názory naší generace a lidí- nejenom studentů SŠ , mezi  kterými se pohybuji nejčastěji.

         Žiji již 18 let v městě Čáslavi. Nachází se zde nemocnice, která po roce 1989 přešla pod správu města. Byl vypracován koncepční návrh postupné rekonstrukce , a i přes nemalé obtíže probíhá projekt podle plánu. Doposud tato přestavba zahrnovala  postavení nové budovy transfúzní stanice, laboratorního komplementu, odborných ambulancí, garáží pro ambulance, modernizace operačních sálů a celého interiéru hlavní budovy. Prostředí nemocnice působí na člověka klidně, přívětivě. Personál je na vysoké profesionální, ale i odborné úrovni. Nemluví ze mne zaujatost, neboť jsem měl možnost srovnání s jinými zdravotnickými zařízeními, která jsem navštívil.A  to „naše“  na mě působilo nejlépe. Ostatně se mu dostalo ocenění nejlepší nemocnice v kraji a druhé nejlepší v ČR. Hodnoceno bylo několik kritérií nezávislou organizací Health Care Institute.

I přes tyto úspěchy bylo opětovně uvažováno o její privatizaci. Naštěstí k ní nedošlo. Byl jsem šokován, když jsem se skrze sdělovací prostředky dozvěděl, jak dopadla privatizace nemocnic na Slovensku! Zde byla vláda v roce 2005 nucena přijmout zákon umožňující exekuci majetku nemocnic, jelikož situace týkající se tzv. „tržních“ nemocnic již byla neúnosná!

Nedokáži si tedy představit, že již není naše nemocnice řízena městem, ale určitou skupinou jedinců, rekrutujících se za více než podivných okolností, jako se tomu stalo v jiných městech, kde byla díky Vašemu mylnému názoru provedena privatizace. Mám za to, že takto nastolený  management lačnící jen po zisku bude záhubou pro kvalitní ,plně demokratické a etické zdravotnictví . I přes zákon o nutném zajištění pětiletého zachování funkčnosti těchto zařízení zde chybí předpisy zaručující jejich stávající kvalitu! Jak chcete zabránit postupnému tunelování a následnému přetransformování nemocnic na jiné, ekonomicky výhodnější účely?

Nebylo by tedy lépe, kdyby nemocnice zůstaly v majetku radnic? Pokud se města budou o toto svoje „ rodinné stříbro „ starat a hospodařit s rozvahou, tak není žádná privatizace potřeba. Pokud se starat nebudou, dříve či později zanikne  a ani privatizace ji nezachrání!

Vážený pane hejtmane,dovolil jsem si zmínit jeden z ožehavých problémů, jakých jistě máte mnoho na rozvážení.Byl bych velice rád , kdybyste bral více v úvahu názory svých voličů, než lobbyistických skupin, jež leckdy neblaze ovlivňují důležitá rozhodnutí našich politických špiček.

                                                                     

                                                    Václav Drda

                                                     Místopředseda MSD Čáslav