Jdi na obsah Jdi na menu
 

Bylo by lepší, kdyby se na rozhodování ve městě podílelo více subjektů

Ing. Zuzana Moravčíková pracuje jako náměstkyně hejtmana Středočeského kraje. Zároveň je členkou zastupitelstva města Kutné Hory.

Narodila se v roce 1957 v Jičíně. Dětství strávila v Havlíčkově Brodě. Po vystudování Gymnázia ve Svitavách ukončila v roce 1981 studia na Vysoké škole zemědělské v Brně. Její pracovní praxe začala v JZD v Litomyšli. Po mateřské dovolené v roce 1987 pracovala v Agropodniku Kutná Hora na středisku projekce. Od roku 1992 pracovala ve státní správě a samosprávě, nejdříve na Okresním úřadu Kutná Hora, v roce 2002 nastoupila na nově vzniklý Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako vedoucí oddělení. Od srpna roku 2003 pracovala jako vedoucí majetkového oddělení na Městském úřadu Kutná Hora. Po volbách do krajských zastupitelstev na podzim roku 2008 se stala náměstkyní hejtmana Středočeského kraje pro oblast majetku.

V Kutné Hoře žije s rodinou od roku 1985. Manžel pracuje v Praze v Českém hydrometeorologickém ústavu jako vedoucí odboru klimatologie. Má dospělé děti syna a dceru. Co se týká jazykových znalostí, domluví se německy, rusky a anglicky. Jejími zálibami jsou turistika, literatura a divadlo.

 
 
S jakými pocity se Vy osobně loučíte s uplynulým rokem? Co Vám přinesl po stránce osobní i pracovní ?
Tak jako každý rok jsem překvapena, že další rok končí, život nějak rychle utíká. Co se týká osobního života, měla jsem tento rok docela složitý a to především proto, že jsem absolvovala léčbu rakoviny prsu a byla jsem tak okolnostmi donucena zastavit se a přemýšlet o jiných hodnotách. Mám velké štěstí, že mám bezvadnou rodinu, která mě v těchto nelehkých chvílích podržela. Ani závěr roku se mi moc nevydařil, neboť jsem měla starost o syna, který ležel v kolínské nemocnici. Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda vánoční svátky stráví s námi. Naštěstí vše dobře dopadlo. Doufám, že vše špatné jsme si vybrali v roce 2011 a do nového roku vstupuji s optimismem.
Po pracovní stránce si nemohu stěžovat. Jako náměstkyně hejtmana Středočeského kraje mám radost ze všech akcí a to nejen investičních, ale i sportovních a kulturních, které se nám s pomocí Středočeského kraje podařilo realizovat v našem okrese. Co se týká Kutné Hory, ukončila se další etapa revitalizace historického jádra a to úprava prostranství na jedné z nejfrekventovanějších tras turistů podél Jezuitské koleje a okolí kolem chrámu Svaté Barbory. Středočeský kraj zahájil rekonstrukci severního křídla Jezuitské koleje a novou podobu získají i její zahrady.
 
Jak hodnotíte uplynulý rok jako občanka Kutné Hory i jako členka zastupitelstva ? Byl to z Vašeho pohledu pro Kutnou Horu rok úspěšný ?
Jsou dokončovány akce, o které se zasloužilo předchozí vedení radnice jako zádlažba historického jádra, spolkový dům, zateplení ZŠ v Palachově ulici. Z nových akcí se podařila oprava městské komunikace v Benešově ul., což jistě všichni řidiči přivítali. Vedení radnice se chlubí novým kruhovým objezdem u Kauflandu, který podle mého názoru příliš šťastný není. Co se mi nelíbí, je odmítání schválených dotací. Hned po nástupu to byla dotace z evropských fondů na rekonstrukci komunikací a zřízení parkoviště v Městských sadech. Nyní jsem se dozvěděla z usnesení rady města ze dne 21.12.2011, že dojde k odmítnutí dotace na zřízení sběrného dvora. Přitom město získalo bezúplatně pozemek na Kaňku v prostoru 
bývalého závodu uranových dolů od státního podniku DIAMO za podmínky, že na něm bude zřízen sběrný dvůr.
 
Jak byste charakterizovala situaci, která se vyvinula na radnici po uplynulých volbách? Je normální, dělná, v rovnováze nebo je něčím nenormální, pro město nepříznivá?
Byla jsem zvolena do městského zastupitelstva za ČSSD. Vzhledem k tomu, že jsme se s vítěznou Šancí pro KH nedohodli na povolební spolupráci, jsme v opozici. Jako opoziční zastupitelé nemáme téměř žádné šance prosadit svoje návrhy. Koalice hlasovala doposud víceméně jednotně a naše návrhy jsou odmítány. Problém je v tom, že uskupení Šance vyhrála volby přesvědčivě, získala 13 mandátů. Stačí jí jeden hlas pro nadpoloviční většinu. V duchu této volební výhry probíhala i povolební vyjednávání. Rozhodně by bylo pro Kutnou Horu lepší, kdyby se na rozhodování ve městě podílelo více subjektů. Obtížněji by zřejmě probíhala jednání rady, ale právě z více pohledů může vzniknout něco rozumného. Přiznám se, že ve městech jako je Kutná Hora by zastupitelstvo nemělo být rozděleno striktně na koalici a opozici. Já sama bych se snažila s opozicí aktivně jednat a vtáhnout ji do rozhodování o zásadních věcech. Zastupitelstvo má jen omezené kompetence, spousta věcí se rozhoduje na úrovni rady. Ukázalo se to například při projednávání nového grantového systému. Bylo svoláno pracovní zasedání zastupitelstva města jednak kvůli rozpočtu města a dále kvůli nové grantové politice. V navržených pravidlech byla spousta nedostatků, na které jsme upozornili v domnění, že nová pravidla budeme schvalovat na řádném zasedání zastupitelstva. Vedení města nová pravidla zastupitelstvu vůbec nepředložila a neodsouhlasila ani náš návrh na
schválení přidělení jednotlivých grantů zastupitelstvem. Tím rada města záměrně odmítla účast veřejnosti prostřednictvím komisí na rozhodování o grantech. Před volbami Šance hovořila o otevřenosti radnice vůči občanům a nyní, kdy členové komisí mohli zadarmo a se znalostí místních podmínek hodnotit a doporučovat radě ke schválení dotace a jejich výši, rada názor občanů nepotřebuje. Přitom konečné slovo má a vždy měla rada města. Pro nás je nepřijatelné, aby granty do 50 tisíc korun hodnotili externí hodnotitelé a pobírali za to odměnu.
 
V jakém stadiu je causa, kterou jste sledovala, tedy smlouvy se společností ( U.T.C. Properties s.r.o. ?
Na zasedání zastupitelstva bylo řečeno, že byla podána žaloba na zaplacení smluvní pokuty.
 
Jak hodnotíte spolupráci současného vedení města s vedením Středočeského kraje? Funguje tato spolupráce ? A pokud ne, má to nějaké důsledky na rozvoj KH ?
O nějaké významné spolupráci se nedá hovořit. Spíše se na mě obracejí starostové jiných měst a obcí než naše vedení města.
 
Podle všeho nás nečeká lehký rok. Jaké konkrétní problémy může přinést (nebo určitě přinese) Kutné Hoře? Je město na případné obtíže dobře připraveno, nebo si povláčí do nového roku problémy, které mohly být už vyřešeny?
Vše je především o penězích, kterých nebude dostatek. Město navíc čeká vyrovnání závazků, které vznikly v souvislosti s ukončením činnosti společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o., a převodem nemocnice na Středočeský kraj. Chci při této příležitosti upozornit, že Středočeský kraj převzal nemocnici bez finančního kapitálu a Oblastní nemocnice Kolín byla nucena hned v počátku zabezpečit chod nemocnice (platy, zásoby) ze svých zdrojů. Nyní je hospodaření nemocnice stabilizováno a město nemusí každoročně na provoz nemocnice vydávat 20 milionů korun. Nyní jdou finanční prostředky ze Středočeského kraje především na investice.
 
Abychom nekončili pesimisticky: Na co se v novém roce těšíte ? (může být v osobním životě, jako občanka KH nebo i republiky apod.)
V roce 2012 mě čeká svatba dcery, což je příjemná starost. Co se týká pracovních záležitostí, kromě majetkových záležitostí, které jsou mým dennodenním chlebem, sleduji především investice Středočeského kraje v našem okrese. Spousta věcí se nám podařila, ale mám ještě jeden nesplněný úkol. Před krajskými volbami jsme slíbili, že provedeme dostavbu domova důchodců v Uhlířských Janovicích. Po peripetiích, které nás od počátku provázely, mohu
sdělit, že dostavba bude v roce 2012 zahájena. Dále bych se chtěla prosadit stavbu kruhového objezdu na Karlově a revitalizaci hlavního nádraží v Kutné Hoře-Sedlci, která by mohla být financována z evropských fondů. Středočeský kraj se již dohodl na zpracování studie. A samozřejmě nás čekají krajské volby. Doufám, že sociální demokracie bude opět úspěšná.
 
Nezkrácená verze rozhovoru publikovaného regionálním týdeníkem TEP 3.1.2012.