Jdi na obsah Jdi na menu
 

Nové vedení města prodává městský majetek

Zastupitelstvo města, které rozhoduje za všechny obyvatele města, má ve své pravomoci prodávat městský majetek. Nejedná se pouze o přebytečný majetek, ale také o bytové jednotky. Jakýkoliv prodej je nevratným procesem a v současné ekonomické situaci i ztrátou.

Nové vedení města bez váhání navázalo na usnesení Zastupitelstva města již z roku 2004 a pokračuje tak v politice, kterou v komunální kampani tak horlivě kritizovala. Původní návrh odprodeje bytů byl však nasměrován ke stávajícím nájemníkům či nově příchozím rodinám. Byty ve zprivatizovaných domech byly dle pravidel města prodávány ve výběrovém řízení. Není nám známo, že by byty byly prodány právnické osobě, vždy se jednalo o prodeje fyzickým osobám. Je pravdou, že v podmínkách výběrového řízení právnická osoba vyloučena nebyla.

Na jednání Zastupitelstva města dne 15. 3. 2011 se hned tři byty prodávali jedné firmě Gastroservis Octárna s.r.o. Jejím jednatelem dle registru ekonomických subjektů je pan Mika, zástupce koaličního partnera nového vedení města z řad TOP 09. Po přednesení našich záporných stanovisek, ke kterým se přidal i exstarosta pan Šalátek, nebylo přijato usnesení o prodeji prvního bytu. Následný nátlak na koaliční zastupitele změnil postoj koaličních zastupitelů a u dalších dvou bytů bylo usnesení o prodeji přijato. Argumentace nového vedení města, že každý mohl koupit dané byty za cenu 850 tisíc korun, že to zase tak velká částka není ani pro rodiny s dětmi, je podle našeho názoru ukázkou toho, že nové vedení města je odtrženo od reality běžných lidí.  Měli bychom se zamyslet nad tím, proč počet obyvatel v Kutné Hoře klesá, zato například v Čáslavi stoupá. Mladí, kteří chtějí bydlet, odcházejí z Kutné Hory jinam, kde je pro ně bydlení finančně dostupné.  Proč se do výběrového řízení nepřihlásili občané Kutné Hory, je otázkou. Buď byla malá propagace výběrových řízení, nebo stav prodávaných bytů vyžaduje další investice, čímž se cena bydlení samozřejmě zvyšuje. Zveřejnění na úřední desce nestačí, internetové stránky města nejsou příliš přehledné, ke Kutnohorským listům se mnozí nedostanou, stačilo by použít inzerci na internetu přes realitní kanceláře.

Jsme zklamáni tím, že byt, který nebyl odsouhlasen k prodeji, je znovu předkládán na jednání Zastupitelstva města dne 10. 5. 2011, kdy se jedná o prodej stejnému zájemci a to firmě Gastroservis octárna s.r.o. Domnívali jsme se, že Rada města vyhlásí nové výběrové řízení s jinými podmínkami. Dá se předpokládat, že koalice bude tentokrát při hlasování jednotná a usnesení o prodeji bude hlasy koaličních partnerů přijato. Za Klub zastupitelů ČSSD mohu jen dodat, že řešení bytové politiky města je jedním z nejdůležitějších úkolů zástupců města. S odpovídajícím počtem volných městských bytů můžeme korigovat tržní nájemné a pomáhat tak především rodinám s dětmi, mladým lidem, kteří chtějí rodinu založit, lidem v tísni apod. My jsme si uvědomili, že peníze získané prodejem majetku do rozpočtu města nejsou všechno. Nové vedení města to však vidí jinak.